Apoštolská církev, sbor Prostějov, stanice Olomouc. Více o nás ZDE


Nástěnka sboru


Zde na vás čekají trvale platné informace
o fungování našeho sboru a další praktické
informace, které by vám neměly uniknouti.

Po najetí myší se rozbalí podrobnosti. Více po najetí myší ZDE. Po najetí myší se rozbalí podrobnosti.


Sborový adresář


Kontaktní e-mail, telefon a adresa členů a přátel sboru není veřejný (dostupný na internetu), ale máte ho k dispozici u pastora v tištěné i elektronické podobě.


Informace ze staršovstva


- Shromáždění v Prostějově - od března budou bývat pravidelně každou neděli od 9:30.
- Požehnání či prokletí (Derek Prince) - Pastor knihu vřele doporučuje.
- Promítání při kázání – V Olomouci se osvědčilo promítání aktuální pasáže z Bible a hlavní myšlenky, aby mohli číst/sledovat i ti, kdo nemají Bibli či volné ruce.


Občerstvení


Po shromáždění v neděli je pro přítomné k dispozici občerstvení - káva, čaj, případně buchta (Děkujeme ochotným dárcům!).


Lavina


Sborový časopis Lavina pravidelně informuje o životě sboru, vyučuje a baví. K dispozici je zdarma v tištěné i elektronické podobě. Zasíláme e-mailem na vyžádání. Kontakt na redakci pavelslepicka(zavináč)seznam.cz. Máte-li zajímavé svědectví, zamyšlení, informace či povzbuzení, neváhejte přispět, budeme rádi :-)


Web stanice Olomouc "Sbor na Cestě"


Máte-li aktualitu, informace k uveřejnění, tip na vylepšení webu, ochotu zapojit se... neváhejte a kontaktujte webmastera:
pavelslepicka(zavináč)seznam.cz.


Aktuálně


Rozpis sborových aktivit z Laviny k tisku.
Pokud máte pro členy a přátele sboru INFO,
které je důležité a naléhavé, zde je prostor.

Po najetí myší se rozbalí podrobnosti. Více po najetí myší ZDE. Po najetí myší se rozbalí podrobnosti.


(Po kliknutí se otevře náhled v plné velikosti.)


Projekty sboru


Jako olomoucká stanice sboru Apoštolské církve
Prostějov podporujeme, nebo sami rozvíjíme
následující misijní projekty a aktivity.

Po najetí myší se rozbalí podrobnosti. Více po najetí myší ZDE. Po najetí myší se rozbalí podrobnosti.


Projekt NOE


V roce 2013 jsme vstoupili do spolupráce s anglickou misijní organizací NLI (Next Level International) a začali plánovat projekt, který by měl pomoci v této oblasti. Na srdci mi leží vize "33 nový sborů na JM za 10 let". Věříme, že projekt NOE bude významnou pomocí pro naplnění této vize. Naše základní hodnoty / motta: "Co je zdravé, to roste."


Podpora zahraničních misionářů


V současné době se modlíme a finančně podporujeme misionáře v Nepálu a v uprchlickém táboře ve Vídni.
Bližší info u pastora MUDr. Aleše Navrátila: a.navratil(zavináč)centrum.cz.


Misie na Univerzitě Palackého


Spolu s misionářskou rodinou Cuttinových se připravujeme na práci mezi vysokoškoláky v Olomouci.


Práce s dětmi


Hledáme ochotné spolupracovníky, kteří by na
besídkách a akcích mohli aspoň občas vypomáhat.
Zájemci, prosím, ozvěte se Dance Navrátilové.

Po najetí myší se rozbalí podrobnosti. Více po najetí myší ZDE. Po najetí myší se rozbalí podrobnosti.


Web pro pracovníky s dětmi "AC Dětem"


Máte-li aktualitu, informace k uveřejnění, tip na vylepšení webu, ochotu zapojit se... neváhejte a kontaktujte RNDr. Danku Navrátilovou:
danka.navratilova(zavináč)centrum.cz.


Royal Rangers


Máte-li zájem přidat se, pomoci, kontaktujte:
Mgr. Roberta Myšku, Ph.D
26ph(zavináč)royalrangers.cz.

Po najetí myší se rozbalí podrobnosti. Více po najetí myší ZDE. Po najetí myší se rozbalí podrobnosti.

Jsme 26. přední hlídka Royal Rangers - Věnujeme se systematické práci v dobrém kolektivu pod vedením zkušených vedoucích, nabízíme mladým lidem možnost prožít opravdové dobrodružství a při tom najít skutečné životní hodnoty, jako jsou: učení se samostatnosti, zodpovědnosti vůči sobě i ostatním, odvaha se správně rozhodnout, vytrvalost, cílevědomost a sebeovládání. Program Royal Rangers pomáhá mladým lidem rozvíjet a utužovat kladné vlastnosti, objevovat a rozvíjet nadání, rozšiřovat okruh jejich zájmů i vědomostí ve všech oblastech, s důrazem na zdravý a plnohodnotný život.

Program Royal Rangers proto není zaměřen pouze na přírodu a táboření, ale snaží se zahrnout všechny oblasti života a pozitivním způsobem je u mladého člověka rozvíjet z pohledu potřeb a k prospěchu celé společnosti.

Cílem je zdravý a rozhodný mladý člověk se správným žebříčkem hodnot, který je připraven zvládnout každou životní situaci, má odvahu odmítnout negativní jevy, je ochoten rozvíjet své nadání, prohlubovat vědomosti a zaujmout své místo ve společnosti s postojem „žít nejen ke svému prospěchu“.

Hlavní čtyři témata vyučování, která níže uvádíme, jsou přizpůsobena podle věkové kategorie a realizována co nejvíce podle individuálních potřeb a schopností dítěte.

Hlavní témata zahrnuta v programu všech věkových skupin:
- život v přírodě – základy táboření, poznávání přírody a její ochrana, samostatnost a soběstačnost i v obtížných situacích, práce s nářadím, s lanem a zacházení s ohněm,
- zdraví / první pomoc / bezpečnost – základy bezpečnosti při práci, sportu a v přírodě; poskytování první pomoci; sebeovládání, základy zdravého života bez závislostí, kde důraz klademe na zdravý život bez alkoholismu a narkomanie,
- sociální oblast – základy společenského života; úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším, starším a strádajícím; odpovědnost, přátelství, úcta ke všemu živému,
- základní principy křesťanství – jsou realizovány skrze zlaté pravidlo Royal Rangers, které zní: “Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně“.

V současnosti (školní rok 2014/2015) se olomoucký oddíl skládá ze čtyř věkových skupin.
- Nejmladším dětem se říká greenhorni. Jsou to kluci a děvčata ve věku 5-8 let, tedy od nejstarších předškoláků až po druháky a pár třeťáků. Dříve nesli po mnoho let jména Ohniví gepardi a Ještěrky, loni se přejmenovali na Levharty a Lvice a letos jsou z nich Delfíni. Je jich asi deset.
- Jak greenhorni rostou, stávají se z nich objevitelé. Jejich kmen se teď jmenuje Tučňáci (loni Orli), dohromady asi deset kluků a holek od 3. do 5. třídy. Protože se nám objevitelé začali hromadit v nadkritickém množství, museli jsme od nich loni oddělit nový kmen rangerů, kteří se pojmenovali Bílí vlci. Teď jsou většinou z 6. - 7. třídy, jmenují se Černé pumy a smečka má asi jedenáct členů.
- Letos jsme v Prostějově založili pobočku naší 26. přední hlídky, "3. zadní hlídku". Zatím do ní patří asi 5 dětí z 2. - 6. třídy, 1 juniorka a 1 vedoucí. Scházejí se v MKC Mozaika v Prostějově-Drozdovicích a říkají si Kolibříci.
- Nejstarší chlapci a dívky tvořili družinu juniorů, věkově od konce ZŠ až po maturitní ročník. Kromě svých vlastních schůzek pomáhali s vedením menších dětí. Z části z nich se postupně stali vedoucí, s ostatními se vídáme jenom občas, na táborech a jiných akcích. Rádi bychom činnost jejich družiny obnovili.
- Kromě toho k oddílu patří i oblak dalších dětí, které na schůzky chodí méně pravidelně nebo se účastní pouze nepravidelných akcí a táborů.


Vstup pro členy sboru

Heslo: