Z našeho života

1) Kde se všechno vzalo a co to pro mě znamená?

Již na základní škole jsem se nespokojil s jednoduchými odpověďmi o původu světa a smyslu lidské existence. Začal jsem číst odbornou literaturu a pustil jsem se do soukromého studia základů evoluční teorie. Asi v roce 1992 jsem ve svém bádání dospěl k zásadním otázkám, na něž evoluční teorie nemohla dát uspokojivé odpovědi, navíc se mi hromadily argumenty dokazující rozporuplnost darwinistického pohledu na svět.

Uvědomoval jsem si jakési „intelektuální vzduchoprázdno“, kdy evolucionistické argumenty nedokázaly dát pevný základ pro život a jiná, věrohodnější alternativa pro pohled na původ, směřování a smysl života, nebyla k dispozici. Tušil jsem tehdy, že křesťané to „vidí jinak“, ale nějaké mimorozumové náboženství, víra, duchovní prožitky a nevysvětlitelné zkušenosti s Bohem mi připadaly úplně „mimo mísu“. Náboženství jsem vnímal nejen jako zastaralý tradiční folklór nehodný uvažujícího člověka moderní doby, ale navíc věřit, že Bible – tisíce let stará knížka, by mohla z vědeckého hlediska obstát a podat přijatelné odpovědi, mi připadalo nemyslitelné.

Asi v 15 letech jsem se setkal s vysokoškolskými studenty, kteří Bibli brali naprosto vážně jako 100% věrohodnou a navíc plně inspirovanou Božím Duchem. To bylo pro mě hned několik paradoxů naráz: vzdělaní a mladí lidé s vysokou inteligencí věří, že je Bůh, že Bible je 100% pravdivá a navíc, že dokáže nejen poskytnout odpovědi na všechny „mé“ otázky, ale též kompletně proměnit celý můj život k lepšímu. Přišlo mi přinejmenším zajímavé, že Bůh existuje, ale navíc, že usiluje o osobní vztah s člověkem – i konkrétně se mnou. Rozhodl jsem se tedy prozkoumat, co je na tom všem pravdy a jestli je možné setkat se tedy s Bohem osobně. Po několika měsících jsem mohl zodpovědně říci, že i přes mnohé věci, kterým jsem nerozuměl, nenalézám v Bibli rozpory a protimluvy, dokonce i vědecké závěry biblická tvrzení plně podporovala.

Zbývalo jediné: přijmout, že Bůh stojí o živý a osobní vztah. Tomu, kdo ho hledá celým srdcem, se dává poznat. Přijal jsem zvěst evangelia za svou a vydal svůj život Bohu.

A opravdu. Za posledních 20 let mohu potvrdit, že Bůh jedná nejen v mém životě, ale i v životech všech lidí, kteří se rozhodli plně důvěřovat jeho slovu. Můj život je dlouhou řadou svědectví o tom, jak Bůh pracuje, odpovídá na otázky či modlitby, chrání, vyučuje, povzbuzuje … a rozvíjí opravdový, plný vztah s člověkem. Tenkrát záleželo jen na mně, jak na Jeho nabídku odpovím, odpověděl jsem ANO.

Mgr. Pavel Slepička

webmaster: Pavel Slepička - webmaster zavináč acprostejov.cz