Z našeho života

Stvořitel se chce dát lidem poznat

V posledních týdnech se celkem často ptávám před Hospodinem, jak mám rozumět různým situacím z Jeho pohledu: „Proč se děje toto dobré či tamto špatné v mém životě, ale i v okolí či ve světě?“

Dostávám od Něj v zásadě pořád tu stejnou odpověď: „Ať se děje cokoliv, dávám ti touto cestou příležitost poznat mě… a ty ‘kulisy’ k jednotlivým událostem nejsou rozhodující.“ Každý den má své neúnavně se opakující stereotypy, také já dělám pořád dokola ty samé chyby… v tom se projevuje Boží trpělivá laskavost: „Pojď to zkusit znovu se mnou a uvidíš změnu.“

Na druhou stranu žasnu nad tím, jak Bůh stvořil všechno pestře a rozmanitě, jak přesahuje možnosti našeho vnímání – tolik barev, tvarů druhů např. obyčejného listí či drobného hmyzu… a na každičkém detailu je možno poznat Mistrův podpis. Je prostě úžasný, jeho moc a vznešenost přesahuje naši realitu, ale to podstatné pro mě je, že mi dal příležitost (tak jako vám všem), abychom se osobně poznávali a byli spolu – napořád. Dal mi k tomu nejen rozum, který zkoumá „zvenku“, ale hlavně srdce schopné poznávat „zevnitř“ – z hloubi srdce, kde se rodí důvěra, láska, oddanost. Poznat Boha srdcem je tedy „srdcová záležitost“, aby to bylo možné, přichází Bůh ke každému z nás s nabídkou nového srdce.

Tento dar můžeme přijmout a naučit se jej plně používat, nebo nechat „vyšumět“. Moje volba byla, je a bude jasná: „Bože pomoz mi, abych tě mohl opravdově a do hloubky poznávat ne jen každý den, ale úplně pořád.“ Překvapil mě bleskovou odpovědí: „Podívej se tedy do Bible na odkaz tohoto verše: Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť ke mně se navrátí celým srdcem (Bible, Jeremjáš, 24. kapitola, 7. verš) Nechal jsem tam zapsat 24/7 – ber to jako 24 hodin v 7 dnech týdne – já chtěl být s tebou od počátku NONSTOP.“

Mgr. Pavel Slepička

webmaster: Pavel Slepička - webmaster zavináč acprostejov.cz