APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

SBOR PROSTĚJOV

 

 

 

 

 

 

 

ÚVOD

KDO JSME

AKTUALITY

PŘÍBĚHY

GALERIE

KONTAKTY

ODKAZY

 

 

…hledejte a naleznete…

 

Související obrázek

https://www.pnglot.com/pngfile/detail/79-790413_phone-icon-telephone.png

Související obrázek

 

Aktuální program najdete zde

 

 

 

sesterská skupinka — pondělí | Royal Rangers — středa | MODLITBY a skupinky — pátek | hlavní shromáždění — neděle

 

 

 

BIBLE V ELETRONICKÉ PODOBĚ zde

 

 

 

AKTUALITY

 

22.3.2020   Na youtube bylo přidáno nové kázání a chvály

 

ODKAZ ZDE

 

 

 

16.3.2020   Odkaz na kázání z 15.3.2020

biblický pohled na aktuální situaci

 

Na youtube jsme zřídili sborový kanál, kde budou přidávány každou neděli sborové kázání a chvály.

 

ODKAZ ZDE

 

 

16.3.2020   Vyjádření vedení sboru k aktuální situaci

 

 

Vzhledem k dalším opatřením ze strany vlády ČR jsme se na staršovstvu rozhodli, že se nebudeme do odvolání jakkoliv scházet.

Samozřejmě sledujeme aktuální vývoj, na který budeme případně reagovat, přičemž respektujeme opatření prováděná vládou ČR. K stejnému postoji zároveň vybízíme i všechny členy sboru.

 

Přesto chceme zachovat život ve sboru za pomoci opatření a doporučení níže i nadále. Myslím, že je možné vyjít jako sbor z daných omezení i duchovně silnější než dříve (Řím. 8, 28).

1) každou neděli obdržíte v ranních hodinách na e-mail odkaz na aktuální slovo z našeho sboru, odkaz bude zveřejňován i na webu a facebooku AC Prostějov,

budeme se snažit stejným způsobem zveřejňovat i chvály.

Odkazy na poslední kázání z 15.3. již byly těmito způsoby zveřejněny.

 

2) prosím všechny, kdo budou mít aktuální svědectví (nebo i starší svědectví o tom, jak jste uvěřili), aby mi ho poslali na můj soukromý e-mail, popř. na pastor@acprostejov.cz. Budu je rozesílat ostatním způsoby uvedenými v bodu jedna, popř. po domluvě jen některými z nich.

 

3) prosím, vyhraďte si každý den čas ke společným modlitbám ve vašich domácnostech, popř. i sami (kde bydlíte sami, nebo ostatní ještě neznají Pána, popř. se nechtějí společně modlit).

Dříve se nám osvědčilo sjednotit se na dálku v modlitbách v určitou stejnou dobu, kdy se začneme ve svých domovech modlit (není potřeba žádná technika, přenosy apod. – sjednocuje nás Duch svatý).

Toto bude každý den večer od 20:00. Prosím, kdo se chcete připojit, nastavte si budíky, upozornění, apod., ať nezapomenete. Následovat může i přečtení si úseku z Božího slova.

Kdo nemůže z praktických důvodů v tento čas, může zvolit i jiný.

 

4) prosím, snažte se komunikovat elektronicky (maily, telefon, sms, chat, facebook, apod. – možností je dnes spousta) ve zvýšené míře s bratřími a sestrami ze sboru, aby se nahradilo povzbuzení, které plyne ze vzájemných rozhovorů při našich setkáních

 

5) s modlitebními, pastoračními, popř. jinými problémy mě neváhejte kontaktovat - pomocí telefonu (739 136 828), mailu, sms funguji i nadále – platí i pro lidi, kteří nejsou součástí našeho sboru a potřebují duchovní pomoc

 

 

Obecně:

Rozhodně bychom neměli propadat strachu, popřípadě nějaké panice. Celou tuto situaci má náš Pán v rukách. 

Začínají se údajně šířit také různé "křesťanské" poplašné zvěsti ve smyslu, že je toto nějakým způsobem projevem konce, Božích soudů, apod.. Prosím, nepřipojujte se případně k takovým věcem, nemoci tu byly a budou. Jen jsme odvykli epidemiím podobného rozsahu.

 

Důležité jsou modlitby za danou situaci, doporučil bych tyto hlavní směry:

a) zastavení šíření nákazy a uzdravení nemocných

b) aby současná situace byla příležitostí po mnohé lidi hledat smysl života v Pánu Ježíši

c) minimalizace ekonomických dopadů pro naši zemi, aby nepřicházeli lidé o práci, apod.

d) moudrost pro naši vládu, popř. i vlády v dalších zemích, kde se tato nákaza již šíří

e) moudrost pro nás ve staršovstvu, abychom věděli jak má sbor efektivně fungovat i v dnešní složité době

 

 

 

 

 

oRGANIZACE úZCE SPOLUPrACUJící se sborem AC PROSTěJOV

 

Související obrázek

Logo Žebříku

 

 

 

 

 

 

 

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

SBOR PROSTĚJOV

 

 

 

https://www.pnglot.com/pngfile/detail/79-790413_phone-icon-telephone.png

734 182 021

Apoštolská církev

sbor Prostějov

 

Raisova 1159

Prostějov 796 01

Související obrázek

pastor@acprostejov.cz

facebook.com/ACsborProstejov

 

Související obrázek

Mapa sboru AC Prostějov

Pastor: Ondřej Kříž

 

https://ak0.picdn.net/shutterstock/videos/26325020/thumb/7.jpg

GDPR

 

 

Vytvořeno v roce 2019