APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

SBOR PROSTĚJOV

 

 

 

 

 

 

 

ÚVOD

KDO JSME

AKTUALITY

PŘÍBĚHY

GALERIE

KONTAKTY

ODKAZY

 

 

…hledejte a naleznete…

 

Související obrázek

https://www.pnglot.com/pngfile/detail/79-790413_phone-icon-telephone.png

Související obrázek

 

Aktuální program najdete zde

 

 

 

sesterská skupinka — pondělí | Royal Rangers — středa | MODLITBY a skupinky — pátek | hlavní shromáždění — neděle

 

 

 

BIBLE V ELETRONICKÉ PODOBĚ zde

 

 

 

AKTUALITY

 

29.4.2020   Opět se můžeme scházet na bohoslužby

 

Díky Pánu se již budeme moci opět začít scházet. Je pravda, že ze začátku to bude ještě v omezeném počtu a s dalšími omezeními. Přesto je toto pro obnovení normálního života ve sboru velký posun k lepšímu.

 

Minimálně ze začátku bude nutné dodržovat tato předepsaná opatření:

1) omezení počtu lidí při akcích ve sborovém domě dle aktuálních nařízení. Počty lidí, kteří budou moci aktuálně přijít, jsou u rozpisu shromáždění na poslední straně.

V praxi to bude znamenat, že na skupinky a shromáždění se bude nutné předem přihlásit mě osobně, na telefon, popř. mailem (kolik dospělých do sálu, kolik dětí na zahradu).

Budeme se ale snažit, aby se na každého alespoň 1x za 2-3 týdny při živé účasti dostalo.

Na koho se místo na bohoslužbě aktuálně nedostane, bude moci využít živého přenosu z bohoslužby, který bude na youtube kanále, kde se dosud zveřejňovaly chvály a kázání:

ODKAZ ZDE

 

Důležitá věc bude z důvodu různých opatření a živého vysílání, abyste chodili včas! Nejpozději v 9:20 abychom byli na místech, aby se mohlo přesně v 9:30 začít.

Při živém vysílání se nemusíte obávat toho, že byste byli natáčeni na svých místech, přenášet se bude pouze prostor vepředu.

Při shromáždění bude moci být i besídka za využití venkovních prostor, kde může být společně aktuálně až 10 osob. Besídka bude tedy po celou dobu shromáždění.

Děti mohou přijít i na skupinku, ale budou muset být společně na zahradě sborového domu, organizovaný program pro ně po dobu skupinek nebude.

2) pro účastníky bohoslužby jsou předepsány rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti. Budeme se tedy snažit využít maximálně kapacitu sborového domu, takže rodiny budou povinně sedět vedle sebe, mezi ostatními budou ty dvoumetrové rozestupy.

3) účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce – desinfekce bude k dispozici v předsálí

4) účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Večeře Páně

5) po dobu bohoslužby se nesmí využívat jiný prostor sborového domu kromě hlavního sálu a sociálního zařízení

 

 

 

19.4.2020   Na youtube kanále je pravidelně každou neděli zveřejňováno nové kázání a chvály

 

ODKAZ ZDE

 

 

 

16.3.2020   Odkaz na kázání z 15.3.2020

biblický pohled na aktuální situaci

 

Na youtube jsme zřídili sborový kanál, kde budou přidávány každou neděli sborové kázání a chvály.

 

ODKAZ ZDE

 

 

16.3.2020   Vyjádření vedení sboru k aktuální situaci

 

 

Vzhledem k dalším opatřením ze strany vlády ČR jsme se na staršovstvu rozhodli, že se nebudeme do odvolání jakkoliv scházet.

Samozřejmě sledujeme aktuální vývoj, na který budeme případně reagovat, přičemž respektujeme opatření prováděná vládou ČR. K stejnému postoji zároveň vybízíme i všechny členy sboru.

 

Přesto chceme zachovat život ve sboru za pomoci opatření a doporučení níže i nadále. Myslím, že je možné vyjít jako sbor z daných omezení i duchovně silnější než dříve (Řím. 8, 28).

1) každou neděli obdržíte v ranních hodinách na e-mail odkaz na aktuální slovo z našeho sboru, odkaz bude zveřejňován i na webu a facebooku AC Prostějov,

budeme se snažit stejným způsobem zveřejňovat i chvály.

Odkazy na poslední kázání z 15.3. již byly těmito způsoby zveřejněny.

 

2) prosím všechny, kdo budou mít aktuální svědectví (nebo i starší svědectví o tom, jak jste uvěřili), aby mi ho poslali na můj soukromý e-mail, popř. na pastor@acprostejov.cz. Budu je rozesílat ostatním způsoby uvedenými v bodu jedna, popř. po domluvě jen některými z nich.

 

3) prosím, vyhraďte si každý den čas ke společným modlitbám ve vašich domácnostech, popř. i sami (kde bydlíte sami, nebo ostatní ještě neznají Pána, popř. se nechtějí společně modlit).

Dříve se nám osvědčilo sjednotit se na dálku v modlitbách v určitou stejnou dobu, kdy se začneme ve svých domovech modlit (není potřeba žádná technika, přenosy apod. – sjednocuje nás Duch svatý).

Toto bude každý den večer od 20:00. Prosím, kdo se chcete připojit, nastavte si budíky, upozornění, apod., ať nezapomenete. Následovat může i přečtení si úseku z Božího slova.

Kdo nemůže z praktických důvodů v tento čas, může zvolit i jiný.

 

4) prosím, snažte se komunikovat elektronicky (maily, telefon, sms, chat, facebook, apod. – možností je dnes spousta) ve zvýšené míře s bratřími a sestrami ze sboru, aby se nahradilo povzbuzení, které plyne ze vzájemných rozhovorů při našich setkáních

 

5) s modlitebními, pastoračními, popř. jinými problémy mě neváhejte kontaktovat - pomocí telefonu (739 136 828), mailu, sms funguji i nadále – platí i pro lidi, kteří nejsou součástí našeho sboru a potřebují duchovní pomoc

 

 

Obecně:

Rozhodně bychom neměli propadat strachu, popřípadě nějaké panice. Celou tuto situaci má náš Pán v rukách. 

Začínají se údajně šířit také různé "křesťanské" poplašné zvěsti ve smyslu, že je toto nějakým způsobem projevem konce, Božích soudů, apod.. Prosím, nepřipojujte se případně k takovým věcem, nemoci tu byly a budou. Jen jsme odvykli epidemiím podobného rozsahu.

 

Důležité jsou modlitby za danou situaci, doporučil bych tyto hlavní směry:

a) zastavení šíření nákazy a uzdravení nemocných

b) aby současná situace byla příležitostí po mnohé lidi hledat smysl života v Pánu Ježíši

c) minimalizace ekonomických dopadů pro naši zemi, aby nepřicházeli lidé o práci, apod.

d) moudrost pro naši vládu, popř. i vlády v dalších zemích, kde se tato nákaza již šíří

e) moudrost pro nás ve staršovstvu, abychom věděli jak má sbor efektivně fungovat i v dnešní složité době

 

 

 

 

 

oRGANIZACE úZCE SPOLUPrACUJící se sborem AC PROSTěJOV

 

Související obrázek

Logo Žebříku

 

 

 

 

 

 

 

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

SBOR PROSTĚJOV

 

 

 

https://www.pnglot.com/pngfile/detail/79-790413_phone-icon-telephone.png

734 182 021

Apoštolská církev

sbor Prostějov

 

Raisova 1159

Prostějov 796 01

Související obrázek

pastor@acprostejov.cz

facebook.com/ACsborProstejov

 

Související obrázek

Mapa sboru AC Prostějov

Pastor: Ondřej Kříž

 

https://ak0.picdn.net/shutterstock/videos/26325020/thumb/7.jpg

GDPR

 

 

Vytvořeno v roce 2019